Lý Phạm Thu Ngân

Lý Phạm Thu Ngân
Alumni, Student K14
BEBEIU14058
Nguyễn Đình Chiểu, Tiền Giang / (Nguyễn Khuyến năm 12), Mỹ Tho, Tiền Giang
 

Lý Phạm Thu Ngân

BEBEIU14058

Mỹ Tho, Tiền Giang

Trường phổ thông: Nguyễn Đình Chiểu, Tiền Giang / (Nguyễn Khuyến năm 12)

Sở thích: Đọc sách, ăn uống

Hướng nghiên cứu: Medical Instrumentation

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts