Lý Thanh Thảo

Lý Thanh Thảo
Alumni, Student K11
BEBEIU11030
Huỳnh Mẫn Đạt - Kiên Giang,
 

Lý Thanh Thảo

BEBEIU11030

Trường phổ thông: Huỳnh Mẫn Đạt – Kiên Giang

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts