Lý Thế Vũ

Lý Thế Vũ
Alumni, Student K13
BEBEIU13117
THPT Nguyễn Khuyến, Long An
 

Lý Thế Vũ

BEBEIU13117

Long An

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Khuyến

Sở thích: chơi xếp hình/chơi xếp hình hay

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y Tế

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Tâm

Latest Posts