Mai Thanh Danh

Mai Thanh Danh
Alumni, Student K14
BEBEIU14016
Thoại Ngọc Hầu, Long Xuyên, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang
 

Mai Thanh Danh

BEBEIU14016

Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang

Trường phổ thông: Thoại Ngọc Hầu, Long Xuyên

Sở thích: Viết code, chơi game, anime

Hướng nghiên cứu: Medical Signal and Image Processing

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Lê Quốc Trung

Latest Posts