Mai Thị Hoàng Nghi

Mai Thị Hoàng Nghi
Alumni, Student K13
BEBEIU13154
THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang
 

Mai Thị Hoàng Nghi

BEBEIU13154

An Giang

Trường phổ thông: THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu

Sở thích: Vẽ, đọc sách, du lịch, nấu ăn.

Hướng nghiên cứu: Y học Tái tạo

Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Chấn Khôn

Latest Posts