Ngô Bá Thịnh

Ngô Bá Thịnh
Student K18
BEBEIU18103
01277104999, Đồng Tháp
 

Ngô Bá Thịnh

BEBEIU18103

Đồng Tháp

Trường phổ thông: 01277104999

Sở thích: Bóng đá

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts