Ngô Gia Tiến Bình

Ngô Gia Tiến Bình
Student K18
BEBEIU18181
0978440050, TT.Đinh Văn
 

Ngô Gia Tiến Bình

BEBEIU18181

TT.Đinh Văn

Trường phổ thông: 0978440050

Sở thích: Bóng đá, bơi

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts