Ngô Lê Huy

Ngô Lê Huy
Student K16
BEBEIU16076
THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt, Đà Lạt-Lâm Đồng
 

Ngô Lê Huy

BEBEIU16076

Đà Lạt-Lâm Đồng

Trường phổ thông: THPT Chuyên Thăng Long Đà Lạt

Sở thích: Không

Hướng nghiên cứu: Thiết bị y tế, y học tái tạo

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts