Ngô Thanh Huy

Ngô Thanh Huy
Student K18
BEBEIU18144
0909130816, Tiền Giang
 

Ngô Thanh Huy

BEBEIU18144

Tiền Giang

Trường phổ thông: 0909130816

Sở thích: bóng đá, bơi lội

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts