Ngô Thị Thu Ngân

Ngô Thị Thu Ngân
Alumni, Student K14
BEBEIU14059
THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp, Đồng Tháp
 

Ngô Thị Thu Ngân

BEBEIU14059

Đồng Tháp

Trường phổ thông: THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp

Sở thích: Chụp ảnh

Hướng nghiên cứu: Medical Instrumentation

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts