Ngô Trọng Nhân

Ngô Trọng Nhân
Student K18
BEBEIU18071
0948544391, TP HCM
 

Ngô Trọng Nhân

BEBEIU18071

TP HCM

Trường phổ thông: 0948544391

Sở thích: Đọc sách, kinh doanh

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế, Kinh thầu Y Sinh

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts