Ngô Tuấn Khải

Ngô Tuấn Khải
Student K19
BEBEIU19072
THPT Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh
 

Ngô Tuấn Khải

BEBEIU19072

Tp. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: THPT Gia Định

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts