Nguyễn Đặng Lan Anh

Nguyễn Đặng Lan Anh
Student K17
BEBEIU17040
Bùi Thị Xuân, SG, TP HCM
 

Nguyễn Đặng Lan Anh

BEBEIU17040

TP HCM

Trường phổ thông: Bùi Thị Xuân, SG

Sở thích: Nghe nhạc

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật dược, Y học tái tạo

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts