Nguyễn Bá Thuận

Nguyễn Bá Thuận
Student K18
BEBEIU18110
0935761002, Nha Trang - Khánh Hòa
 

Nguyễn Bá Thuận

BEBEIU18110

Nha Trang – Khánh Hòa

Trường phổ thông: 0935761002

Sở thích: thể thao.

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế, Kỹ thuật Dược, Y học Tái tạo, Kinh thầu Y Sinh

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts