Nguyễn Châu Ngọc Mai

Nguyễn Châu Ngọc Mai
Student K16
BEBEIU16083
THPT Chuyên Tiền Giang, Mỹ Tho, Tiền Giang
 

Nguyễn Châu Ngọc Mai

BEBEIU16083

Mỹ Tho, Tiền Giang

Trường phổ thông: THPT Chuyên Tiền Giang

Sở thích: Nấu ăn

Hướng nghiên cứu: Thiết bị y tế

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts