Nguyễn Đắc Cần

Nguyễn Đắc Cần
Student K17
BEBEIU17056
THPT Nguyễn Hữu Cầu, SG, TP HCM
 

Nguyễn Đắc Cần

BEBEIU17056

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Hữu Cầu, SG

Sở thích: manga,anime/thể thao

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts