Nguyễn Đăng Mạnh

Nguyễn Đăng Mạnh
Student K19
BEBEIU19014
THCS VÀ THPT NGUYỄN KHUYẾN, TP. Hồ Chí Minh
 

Nguyễn Đăng Mạnh

BEBEIU19014

TP. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: THCS VÀ THPT NGUYỄN KHUYẾN

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts