Nguyễn Đình Duy Anh

Nguyễn Đình Duy Anh
Student K18
BEBEIU18008
01666690780, Đà Nẵng
 

Nguyễn Đình Duy Anh

BEBEIU18008

Đà Nẵng

Trường phổ thông: 01666690780

Sở thích: Bóng chuyền

Hướng nghiên cứu: Y học Tái tạo

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts