Nguyễn Đình Xuân Vinh

Nguyễn Đình Xuân Vinh
Student K16
BEBEIU16115
THPT Lê Quý Đôn, TP HCM
 

Nguyễn Đình Xuân Vinh

BEBEIU16115

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Lê Quý Đôn

Sở thích: Designing & Retouching

Hướng nghiên cứu: Y Học Tái Tạo

Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Chấn Khôn

Latest Posts