Nguyễn Đức Duy Khang

Nguyễn Đức Duy Khang
Student K17
BEBEIU17019
Phổ thông Năng khiếu, TP HCM
 

Nguyễn Đức Duy Khang

BEBEIU17019

TP HCM

Trường phổ thông: Phổ thông Năng khiếu

Sở thích: Game

Hướng nghiên cứu: Thiết bị y tế, Y học tái tạo

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts