Nguyễn Dương Bá Sơn

Nguyễn Dương Bá Sơn
Student K19
BEBEIU19104
THPT Phú Nhuận, TP. HỒ CHÍ MINH
 

Nguyễn Dương Bá Sơn

BEBEIU19104

TP. HỒ CHÍ MINH

Trường phổ thông: THPT Phú Nhuận

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts