NGUYỄN GIA BẢO

NGUYỄN GIA BẢO
Student K21
BEBEIU21144
THPT Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh
 

NGUYỄN GIA BẢO

BEBEIU21144

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts