Nguyễn Hải Minh

Nguyễn Hải Minh
Student K19
BEBEIU19082
THPT Thủ Thiêm, Tp. Hồ Chí Minh
 

Nguyễn Hải Minh

BEBEIU19082

Tp. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: THPT Thủ Thiêm

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts