Nguyễn Hoài Thương

Nguyễn Hoài Thương
Alumni, Student K13
BEBEIU13085
THPT Gia Định, TP HCM
 

Nguyễn Hoài Thương

BEBEIU13085

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Gia Định

Sở thích: Đọc sách

Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Thắng

Latest Posts