Nguyễn Hoàng Huy

Nguyễn Hoàng Huy
Student K17
BEBEIU17042
Bùi Thị Xuân, SG, TP HCM
 

Nguyễn Hoàng Huy

BEBEIU17042

TP HCM

Trường phổ thông: Bùi Thị Xuân, SG

Sở thích: Chụp hình, vẽ

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts