Nguyễn Hoàng Lan Anh

Nguyễn Hoàng Lan Anh
Student K18
BEBEIU18007
01628654401, Đồng Nai
 

Nguyễn Hoàng Lan Anh

BEBEIU18007

Đồng Nai

Trường phổ thông: 01628654401

Sở thích: Vẽ, Nhạy cảm với màu sắc, Đọc truyện, Ăn uống những thứ tốt cho sức khỏe

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts