NGUYỄN HOÀNG NHẬT DUY

NGUYỄN HOÀNG NHẬT DUY
Student K21
BEBEIU21205
THPT Nguyễn Thị Diệu, Tp. Hồ Chí Minh
 

NGUYỄN HOÀNG NHẬT DUY

BEBEIU21205

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Thị Diệu, Tp. Hồ Chí Minh

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts