NGUYỄN HOÀNG THẢO NGHI

NGUYỄN HOÀNG THẢO NGHI
Student K21
BEBEIU21245
THPT Trưng Vương, Tp. Hồ Chí Minh
 

NGUYỄN HOÀNG THẢO NGHI

BEBEIU21245

Trường phổ thông: THPT Trưng Vương, Tp. Hồ Chí Minh

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts