Nguyễn Hồng Vân

Nguyễn Hồng Vân
Student K20
BEBEIU20262
THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu
 

Nguyễn Hồng Vân

BEBEIU20262

Trường phổ thông: THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu

Sở thích:

Hướng nghiên cứu: Thiết bị Y tế

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts