NGUYỄN HỮU HẢI

NGUYỄN HỮU HẢI
Student K21
BEBEIU21209
THPT Dĩ An (Từ 01/02/2020), Nghệ An
 

NGUYỄN HỮU HẢI

BEBEIU21209

Trường phổ thông: THPT Dĩ An (Từ 01/02/2020), Nghệ An

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts