Nguyễn Huy Thịnh

Nguyễn Huy Thịnh
Student K17
BEBEIU17028
THPT Nguyễn Hữu Huân, Thủ Đức, TP HCM
 

Nguyễn Huy Thịnh

BEBEIU17028

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Hữu Huân, Thủ Đức

Sở thích: Đọc sách

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts