Nguyễn Khánh Minh

Nguyễn Khánh Minh
Student K19
BEBEIU19081
THPT Hùng Vương, Tp. Hồ Chí Minh
 

Nguyễn Khánh Minh

BEBEIU19081

Tp. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: THPT Hùng Vương

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts