Nguyễn Kiến Phúc

Nguyễn Kiến Phúc
Alumni, Student K13
BEBEIU13061
THPT Lý Tự Trọng, Nha Trang
 

Nguyễn Kiến Phúc

BEBEIU13061

Nha Trang

Trường phổ thông: THPT Lý Tự Trọng

Sở thích: đá bóng, cầu lông

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật Dược

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Trương Đình Thảo

Latest Posts