Nguyễn Lâm Quang

Nguyễn Lâm Quang
Student K17
BEBEIU17004
THPT Nguyễn Thượng Hiền, TP HCM
 

Nguyễn Lâm Quang

BEBEIU17004

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Thượng Hiền

Sở thích: Đá Bóng, Chơi Board Game

Hướng nghiên cứu: Thiết bị y tế, Xử lí tín hiệu hình ảnh

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts