Nguyễn Lê Ý

Nguyễn Lê Ý
Alumni, Student K13
BEBEIU13113
THPT Tư Thục Nguyễn Khuyến, Lâm Đồng
 

Nguyễn Lê Ý

BEBEIU13113

Lâm Đồng

Trường phổ thông: THPT Tư Thục Nguyễn Khuyến

Sở thích: Lập trình

Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu

Giảng viên hướng dẫn: GS. Võ Văn Tới

Latest Posts