Nguyễn Mai Trúc Phương

Nguyễn Mai Trúc Phương
Alumni, Student K14
BEBEIU14076
THPT Vũng Tàu, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
 

Nguyễn Mai Trúc Phương

BEBEIU14076

Bà Rịa Vũng Tàu

Trường phổ thông: THPT Vũng Tàu, TP. Vũng Tàu

Sở thích: xem phim, nghe nhạc

Hướng nghiên cứu: Medical Instrumentation

Giảng viên hướng dẫn: Dr. Phạm Thị Thu Hiền

Latest Posts