Nguyễn Mạnh Đông Phương

Nguyễn Mạnh Đông Phương
Student K19
BEBEIU19098
THPT Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
 

Nguyễn Mạnh Đông Phương

BEBEIU19098

Tp. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: THPT Phú Nhuận

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts