Nguyễn Mạnh Khang

Nguyễn Mạnh Khang
Student K20
BEBEIU20022
THPT Lê Quý Đôn, Quận 3
 

Nguyễn Mạnh Khang

BEBEIU20022

Trường phổ thông: THPT Lê Quý Đôn, Quận 3

Sở thích:

Hướng nghiên cứu: Chưa xác định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts