NGUYỄN MINH ĐỨC

NGUYỄN MINH ĐỨC
Student K21
BEBEIU21203
THPT Nguyễn Trãi, Đồng Nai
 

NGUYỄN MINH ĐỨC

BEBEIU21203

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Trãi, Đồng Nai

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts