Nguyễn Minh Hoàng

Nguyễn Minh Hoàng
Student K19
BEBEIU19010
THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN, Đà Nẵng
 

Nguyễn Minh Hoàng

BEBEIU19010

Đà Nẵng

Trường phổ thông: THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts