Nguyễn Minh Thy

Nguyễn Minh Thy
Student K19
BEBEIU19032
THPT GIA ĐỊNH, TP. Hồ Chí Minh
 

Nguyễn Minh Thy

BEBEIU19032

TP. Hồ Chí Minh

Trường phổ thông: THPT GIA ĐỊNH

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn: