Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Minh Tuấn
Student K19
BEBEIU19118
THPT Trần Hưng Đạo, TP. HỒ CHÍ MINH
 

Nguyễn Minh Tuấn

BEBEIU19118

TP. HỒ CHÍ MINH

Trường phổ thông: THPT Trần Hưng Đạo

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts