Nguyễn Ngô Anh Trường

Nguyễn Ngô Anh Trường
Student K16
BEBEIU16112
THPT Bùi Thị Xuân, TP HCM
 

Nguyễn Ngô Anh Trường

BEBEIU16112

TP HCM

Trường phổ thông: THPT Bùi Thị Xuân

Sở thích: bóng rổ, nghe nhạc, chụp hình

Hướng nghiên cứu: Y học tái tạo

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hiệp

Latest Posts