NGUYỄN NGÔ GIA NGHI

NGUYỄN NGÔ GIA NGHI
Student K21
BEBEIU21020
THPT Bùi Thị Xuân, TP. Hồ Chí Minh
 

NGUYỄN NGÔ GIA NGHI

BEBEIU21020

Trường phổ thông: THPT Bùi Thị Xuân, TP. Hồ Chí Minh

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts