Nguyễn Ngọc Bảo Hân

Nguyễn Ngọc Bảo Hân
Student K19
BEBEIU19009
THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN, Khánh Hoà
 

Nguyễn Ngọc Bảo Hân

BEBEIU19009

Khánh Hoà

Trường phổ thông: THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts