Nguyễn Ngọc Bảo Trân

Nguyễn Ngọc Bảo Trân
Student K17
BEBEIU17006
Trường Phổ Thông Năng Khiếu, 153 Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang
 

Nguyễn Ngọc Bảo Trân

BEBEIU17006

Tiền Giang

Trường phổ thông: Trường Phổ Thông Năng Khiếu, 153 Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Sở thích: hội họa, design, guitar

Hướng nghiên cứu: Chưa có dự định

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts