Nguyễn Ngọc Gia Tường

Nguyễn Ngọc Gia Tường
Alumni, Student K10
BEBEIU10019
Nguyễn Bỉnh Khiêm,
 

Nguyễn Ngọc Gia Tường

BEBEIU10019

Trường phổ thông: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts