NGUYỄN NGỌC KHÁNH THY

NGUYỄN NGỌC KHÁNH THY
Student K21
BEBEIU21123
Phổ Thông Thái Bình Dương, TP. Cần Thơ
 

NGUYỄN NGỌC KHÁNH THY

BEBEIU21123

Trường phổ thông: Phổ Thông Thái Bình Dương, TP. Cần Thơ

Sở thích:

Hướng nghiên cứu:

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts