Nguyễn Ngọc Minh Trâm

Nguyễn Ngọc Minh Trâm
Student K20
BEBEIU20045
THPT Nguyễn Du
 

Nguyễn Ngọc Minh Trâm

BEBEIU20045

Trường phổ thông: THPT Nguyễn Du

Sở thích:

Hướng nghiên cứu: Kỹ thuật Dược

Giảng viên hướng dẫn:

Latest Posts