Nguyễn Ngọc Việt Thảo

Nguyễn Ngọc Việt Thảo
Alumni, Student K14
BEBEIU14091
Năng Khiếu, BV Hùng Vương, TPHCM
 

Nguyễn Ngọc Việt Thảo

BEBEIU14091

BV Hùng Vương, TPHCM

Trường phổ thông: Năng Khiếu

Sở thích:

Hướng nghiên cứu: Chưa có

Giảng viên hướng dẫn: chưa có

Latest Posts